Förlorade förmågor?

· 339 ord · ungefär 2 minuter

Grottmålmningarna i Lascaux är alltid lika inspirerande och tankeväckande. Fram till för något år sedan trodde man att de var ca 17000 år gammla men nu har teorin uppdaterats och nu tror man att det rör sig om ett span från 38000 till 17000 år sedan.

Det stämmer också överens med tiden då neandertalarna “ersattes” av modernare Homo Sapiens som började göra smycken, konst och mer avancerade redskap.

Ingen har svaret på varför det lades så mycket tid och engagemang på dessa målningar? Hur lyckades de skapa så intrikata rena och välkomponerade målningar i det absoluta mörkret inne i grottan?

Färgerna formerna skuggningar allt är gjort med en finkänslighet. Det går en vacker rytm genom alla målningar som tilltalar betraktaren direkt. Man har även skickligt utnyttjat bergets naturliga linjer och former för att framhäva vissa former hos djuren.

Varför är de kluster av målningar i taket där det är svårt att nå och det behövts någon form av ställningar?

Varför är det få bilder av ren/hjort de djur som var vanliga byten? Det är inte heller några bilder av träd eller berg.

Avbildningen av en simmande häst är också intressant? Om målningarna gjordes för jaktlycka är det ett udda motiv.

Största delen av fotavtrycken i grottan är från ungdomar. Betyder det att grottan var del i initieringsritual?

Vad är händerna uttryck för?

Ja de blir mest frågor som vi kanske aldrig får svar på men som fortsätter trigga fantasin. Vad betyder vår inneboende drivkraft att skapa konst? Finns det en större mening med detta driv och denna förmåga? Utnyttjar vi verkligen dess fulla kraft?

Intressant är också att dessa tidiga Homo Sapiens hade ca 10% större hjärnor än vad vi har idag. Rådande teori är att våra hjärnor blivit mindre men mer effektiva.

Det kan vara sant men det betyder inte att våra hjärnor har allt som de hade plus lite till. Kan det vara så att vi tappat förmågor i takt med att vår hjärna effektiviserats och specialiserats. Förmågor som hade varit mer användbara än vad evolutionen först trott?