Kort 210x148,5 Blomsterfoto

Gratulationskort med fotograferade blomstermotiv. Gift cards birthday cards with floral photos. Storleken 210mmx148,5mm i utvikt läge.