Hur skapas bilderna / Creative Process

Den kreativa processen bakom hur mina bilder blir till. Creative process behind my images

Processen börjar alltid med blyerts eller kol på papper där rätt komposition och uttryck letas fram. Upp emot 50st olika skisser är inget ovanligt. En skiss väljs ut och renritas sedan med bläck eller stiftpenna och detta original scannas in för att färgläggas i datorn. Den digitala processen sker med Wacom penna eller Apple Pencil och är väldigt lik traditionellt måleri med akryl, krita och bläck.

The process starts out on paper with pencil or charcoal. Usually about 40-50 sketches trying out different compositions and expressions. When the sketch feels just right a new piece is drawn with more details and precision. This original is scanned in to the computer where the colouring process starts. The digital colouring process is performed with Wacom or Apple pencil and is very much similar to traditional mediums acrylics, charcoal/crayon and ink.